Домашні завдання

   
     
     


   Знайти завдання

Кл. Предмет
10-А фізика
Зробити до: 20-03-2030
Русанова Тетяна Федорівна
Читати параграфи 34,35. Письмово розв'язати: задачу 3 (вправа 35) та задачу 6 (вправа 35 - можна в формі проекту (з презентацією)). Повторити основні положення розділу 3 (с.214), , виконати письмово в зошиті тестове завдання (стор. 215), причому розв'язки задач 7-10 мають бути повними (не тільки відповідь!)