НАПРЯМИ РОБОТИ СЛУЖБИ

14 Вересня 2016 р. 1584

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їхньої поведінки і діяльності з
урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і
самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
У зв`язку із цим виділяються основні напрямки роботи:

  1. Організаційна робота (участь спеціалістів служби у проведенні семінарів, педрад, нарад при директорові, нарад із представниками шкільної адміністрації, педагогами тощо).
  2. Психологічна діагностика. Проводиться індивідуально та в групах, для цього використовуються діагностичні опитувальники, анкети, тести,відвідування уроків, бесіди з учнями, батьками та педагогами.
  3. Консультативна робота з педагогами, учнями та їх батьками зарезультатами проведеної роботи. Найчастіше проводиться у вигляді групових консультацій на шкільних семінарах та педагогічних радах та індивідуальних консультаціях за запитом.
  4. Профілактична робота. Здійснюється психологом або соціальним педагогом у формі лекцій, демонстрування тематичних відеофільмів, відвідування уроків, спостереження за дітьми на перервах. Найбільш ефективно й продуктивно профілактична робота проходить у формі тренінгових занять або циклів розвиваючих занять.
  5. Розвивальна робота. Проводиться з учнями, у яких було виявлено труднощі психологічного або соціального характеру. Така робота може проводитися з дітьми індивідуально або в групах, які формуються на основі подібності проблем, виявлених у дітей на етапі діагностики.
  6. Одночасно проводиться робота з родиною школяра і його вчителів для того, щоб вони могли виконувати свою частину роботи щодо підтримки учня.
  7. Аналітична робота. Спрямована на осмислення проведеної психологічною службою діяльності, на оцінку ефективності роботи й корекції робочих планів (як психологічної служби, так і педагогів, що працюють учнями). Аналіз ситуації дає можливість обговорити із учителями, адміністрацією школи, батьками форми й методи подальшої роботи та планувати навчально-виховний процес у класах. На основі отриманої інформації вчителі можуть обирати конкретні прийоми подачі навчального матеріалу й шляхи взаємодії з учнями.