Кабінет практичного психолога та соціального педагога

4 Липня 2016 р. 3962


Графік роботи практичного психолога та соціального педагога:

Дні роботи
З якого часу
До якого часу
Понеділок8:0016:30
Вівторок8:0016:30
Середа8:0016:30
Четвер8:0016:30
П'ятниця8:0016:30

Перерва: 12:30-13:00

Кабінет практичного психолога: другий поверх кабінет № 38

Кабінет соціального педагога: другий поверх праве крило


Психологічна служба в своїй діяльності керується:

  • Конституцією України;
  • Законами України: “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”;
  • Положенням про психологічну службу у системі освіти України (наказ МОНУ від 22.05.2018 р. № 509);
  • та іншими документами.

Витяг із Положення про психологічну службу системи освіти України.
Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їхньої
поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
У зв'язку із цим виділяються основні напрямки роботи:
1. Організаційна робота (участь спеціалістів служби у проведенні семінарів, педрад, нарад при директорові, нарад із представниками шкільної адміністрації, педагогами тощо).
2. Психологічна діагностика. Проводиться індивідуально та в групах, для цього використовуються діагностичні опитувальники, анкети, тести, відвідування уроків, бесіди з учнями, батьками та педагогами.
3. Консультативна робота з педагогами, учнями та їх батьками за результатами проведеної роботи. Найчастіше проводиться у вигляді групових консультацій на шкільних семінарах та педагогічних радах та індивідуальних консультаціях за запитом.
4. Профілактична робота. Здійснюється психологом або соціальним педагогом у формі лекцій, демонстрування тематичних відеофільмів, відвідування уроків, спостереження за дітьми на перервах. Найбільш ефективно й продуктивно профілактична робота проходить у формі тренінгових занять або циклів розвиваючих занять.
5. Розвиткова робота. Проводиться з учнями, у яких було виявлено труднощі психологічного або соціального характеру. Така робота може проводитися з дітьми індивідуально або в групах, які формуються на основі подібності проблем, виявлених у дітей на етапі діагностики. Одночасно проводиться робота з родиною школяра і його вчителів для того, щоб вони могли виконувати свою частину роботи щодо підтримки учня.
6. Аналітична робота. Спрямована на осмислення проведеної психологічною службою діяльності, на оцінку ефективності роботи й корекції робочих планів (як психологічної служби, так і педагогів, що працюють учнями). Аналіз ситуації дає можливість обговорити із учителями, адміністрацією школи, батьками форми й методи подальшої роботи та планувати навчально-виховний процес у класах. На основі отриманої інформації вчителі можуть обирати конкретні прийоми подачі навчального матеріалу й шляхи взаємодії з учнями.


ВАЖЛИВІ ТЕЛЕФОНИ
Національна дитяча "гаряча лінія" України..................................0800500225
Правозахисна группа ………………...............................................700-67-71
Центр допомоги, захисту прав неповнолітніх ……...……….........757-08-96
Телефон довіри «Довіра» (міський)(с 11.00 до 18.00)……..........771-84-57
Телефон довіри «Від серця до серця» (с 18.00 до 6.00)….........62-50-22
Телефон Довіри «Нить Ариадны»
Психологічна допомога за телефоном .........................................706-32-84
Телефон довіри ................. ..........................................................759-76-76 (з 19.00 до 07.00)
Телефон довіри ......... ...................................................................764-22-39 (з 08.00 до 22.00)

Для вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини звертатися до:
Директора школи;
Заступника директора з виховної роботи;
Практичного психолога;
Соціального педагога.