ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

2016-08-28 827

До складу шкільної психологічної служби входять:

Практичний психолог вищої категорії:

Панчук Олена Анатоліївна
Стаж роботи 18 років

Години роботи практичного психолога: Пн.-пт.: 8.00-16.30 (перерва 12.30-13.00)

Кабінет № 38 (другий поверх)

Соціальний педагог, спеціаліст ІІ категорії:

Ольховська Маргарита Вікторівна
Стаж роботи 10 років

Години роботи соціального педагога: Пн.-пт.: 8.30-17.00 (перерва 12.30-13.00)

Другий поверх праве крилоПсихологічна служба в своїй діяльності керується:

  • Конституцією України;
  • Законами України: “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”;
  • Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 02.07.2009 р. № 616);
  • та іншими документами.

Витяг із Положення про психологічну службу системи освіти України.
Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їхньої
поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку і самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
У зв'язку із цим виділяються основні напрямки роботи:
1. Організаційна робота (участь спеціалістів служби у проведенні семінарів, педрад, нарад при директорові, нарад із представниками шкільної адміністрації, педагогами тощо).
2. Психологічна діагностика. Проводиться індивідуально та в групах, для цього використовуються діагностичні опитувальники, анкети, тести, відвідування уроків, бесіди з учнями, батьками та педагогами.
3. Консультативна робота з педагогами, учнями та їх батьками за результатами проведеної роботи. Найчастіше проводиться у вигляді групових консультацій на шкільних семінарах та педагогічних радах та індивідуальних консультаціях за запитом.
4. Профілактична робота. Здійснюється психологом або соціальним педагогом у формі лекцій, демонстрування тематичних відеофільмів, відвідування уроків, спостереження за дітьми на перервах. Найбільш ефективно й продуктивно профілактична робота проходить у формі тренінгових занять або циклів розвиваючих занять.
5. Розвиткова робота. Проводиться з учнями, у яких було виявлено труднощі психологічного або соціального характеру. Така робота може проводитися з дітьми індивідуально або в групах, які формуються на основі подібності проблем, виявлених у дітей на етапі діагностики. Одночасно проводиться робота з родиною школяра і його вчителів для того, щоб вони могли виконувати свою частину роботи щодо підтримки учня.
6. Аналітична робота. Спрямована на осмислення проведеної психологічною службою діяльності, на оцінку ефективності роботи й корекції робочих планів (як психологічної служби, так і педагогів, що працюють учнями). Аналіз ситуації дає можливість обговорити із учителями, адміністрацією школи, батьками форми й методи подальшої роботи та планувати навчально-виховний процес у класах. На основі отриманої інформації вчителі можуть обирати конкретні прийоми подачі навчального матеріалу й шляхи взаємодії з учнями.