БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

11 Лютого 2016 р. 2818

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Про роботу навчальних закладів Московського району
з благодійними внескамиСтатутами навчальних закладів Московського району передбачена можливість залучення позабюджетних коштів: «добровільних грошових внесків і спонсорських пожертвувань підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб; отримувати допомогу від будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб».
Звертаємо вашу увагу на нормативно-правові документи, які регламентують благодійну діяльність у навчальних закладах та ведення бухгалтерського обліку благодійних внесків.
Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами), благодійні внески надаються благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб, які визначено благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

На підставі вищезазначених нормативних документів Департаментом освіти Харківської міської ради розроблена карта-схема руху благодійних внесків, які надходять у вигляді грошових коштів на розрахункові рахунки. Саме для цього варіанту надходження благодійності на сайті кожного навчального закладу має бути зазначено розрахунковий рахунок із роз'ясненнями, щодо обов'язкового зазначення цілей, на які перераховуються грошові внески.


Благодійні кошти перераховуються установою банку на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий Управлінням освіти в Управлінні державної казначейської служби України у Московському районі м. Харкова Харківської області.
До Управління освіти щодня надходять з Казначейської служби Московського району виписки за рахунками, в яких буде зазначено, що на рахунок конкретного навчального закладу зарахована сума благодійних внесків.

Адміністрацією закладу вищезазначені гроші використовуються за дорученням благодійників на визначені ними цілі. А якщо цілі не зазначались, то на свій розсуд, але на підтримку основної діяльності навчального закладу.