Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

15 Жовтня 2020 р. 899

Статутні документи
Структура і органи управління навчального закладу
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Спеціалістів вищої категорії - 22
Спеціалістів І категорії- 24
Спеціалістів ІІ категорії - 13
Спеціалістів - 23
Мають звання "Старший учитель" - 2
Мають звання "Вчитель методист"- 4

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів

Річний навчальний план

Територія обслуговування
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 1157;

Мова освітнього процесу

Відповідно до законів України «Про освіту» (ст. 7), «Про повну загальну середню освіту» (ст.5), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ст. 21) мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.
Кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає державну мову відповідно до державних стандартів.
Особи, які належать до національних меншин України, здобувають початкову освіту мовою національної меншини (російською) поряд з державною мовою.
Особи, які належать до національних меншин України, здобувають базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.
Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища.

Мова, якою відбувається освітній процес - державна. В закладі вивчають українську, англійську, німецьку та іспанську мови.

Наявність вакантних посад
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Кошторис
Фінансове забезпечення закладу

Благодійна допомога: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

2021 2022

Школа не оказує додаткових освітніх послуг
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Мережа закладу освіти
Результати моніторингу якості освіти (ДПА, ЗНО (аналітика)
Рейтинг закладу за результатами ЗНО
Інформація про наявність вільних місць
Інформація про охорону закладу
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Накази закладу