Василь Стус - поет як символ незламного духу

29 Квітня 2020 р. 2860

Василь Стус - поет як символ незламного духу

Поет використовує узагальненi образи крiзь призму iндивiдуальноï долi.

Основнi тематично-проблемнi лiнiï творчостi:

душа людини перед вiчнiстю високого неба (вiдчуження вiд свiту, проблема вибору, стан трагiчноï самотностi i активноï дiï, формування себе);

тоталiтарна система, атмосфера ïï розтлiнного духу;

Украïна-мрiя i Украïна знищена, скорена.