Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс

2 Квітня 2020 р. 15250

Прийменники пишуться окремо від інших частин мови: уві сні, ,наді мною, піді мною, на жаль. Їх треба відрізняти від префіксів, які пишуться разом: при березі і прибережний, над Дніпром і наддніпрянський, з-під шапки і спідлоба, перед осінню і передосінній, ліг на бік і відійшов набік.

Слід пам'ятати, що між прийменником та іншою частиною мови можна вставити означення: на превеликий жаль, при кру­тому березі, над широким Дніпром, з-під зимової шапки, перед золотою осінню, ліг на правий бік. Між префіксом і частиною слова вставити інше слово не можна.

А це тренажер для перевірки своїх знань. https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_le...