Минулий час дієслів

21 Квітня 2020 р. 742

Минулий час — дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувались або вже відбулися до моменту висловлювання.