• Завантажую...

Національно-патріотичне виховання на уроках географії

22 Лютого 2019 р. 313

Національно-патріотичне виховання на уроках географії

Патріотичне виховання на уроках географії ( з досвіду А.В. Куценко ХЗОШ І-ІІІ ст., №58)

Це так, як дихати -
Любити Батьківщину.
В. Сосюра
Шкільна
географія відіграє значну роль у вихованні людини та формуванні національної свідомості підростаючого
покоління. Практично кожний урок
географії містить політико – виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої
доводить учням, що найкращим місцем для кожного громадянина є рідний край,
рідний дім. Тому одним із напрямків роботи
вчителя географії є
забезпечення національно – патріотичного
виховання на уроках та в позакласній роботі.
Як учитель
впевнена, що серед виховних напрямів
сьогодні найбільш актуальним є національно
– патріотичне виховання, яке є складовою загального виховного процесу сучасної
молоді. Формування громадянина, патріота України, підготовленого до життя, з
високою національною свідомістю, який здатний побудувати громадянське
суспільство – головна мета виховної роботи школи. І саме ми, вчителі, повинні
формувати у молодого покоління високу патріотичну свідомість, почуття гідності,
любові до Батьківщини, до народу, до
культури.
Важливим
аспектом формування національно свідомої особистості є виховання поваги до
державної мови, саме через мову учні залучаються до національної історії,
культури, традицій. Виходячи з цього в школі проводяться різні навчальні та
позакласні заходи, зміст яких вимагає використовувати різні методи й форми
роботи: бесіди, години спілкування, екскурсії, перегляд відеофільмів, випуск
стінних газет, акції, участь у різних конкурсах, свята, прес – конференції,
брейн – ринги, тренінгові заняття, круглі столи, рольові ігри, вікторини, уроки
– подорожі тощо.
У
процесі проведення позакласної роботи (екскурсії, подорожі) юні
туристи-краєзнавці продовжують вивчення, й дослідження рідного краю. Вони
розширюють свій світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті на уроках
географії, формують високі моральні якості громадянина України. Тут з’являється
ще більша можливість ознайомити дітей з історією
Батьківщини, її природними багатствами, народними звичаями, традиціями.
Позакласні заходи: географічний брейн - ринг « Україна –
моя Батьківщина» (запитання з географії творчого й проблемного характеру), прес
– конференція до 30-ої річниці «
Чорнобиль – наш біль» (ознайомлення учнів з трагічною сторінкою історії
України, з наслідками трагедії, заходами, які вживає уряд України з метою
запобігти подібного лиха), конкурс віршів, плакатів « Ми відповідальні за
майбутнє» ( вплив людини на довкілля, місце людини в природі), тренінгові
заняття « Учимося толерантності» (зразки української культури, етнокультури
народів, що живуть в Україні), вікторина
« Сім чудес Харкова», випуск тематичної газети « Якою я бачу свою
Україну?», плакату « Модель рідного
краю» ( контур України, Харківської області, який треба доповнити, щоб
переконати, що ваша модель «майбутнього» країни, області – найкраща), зараз
існує безліч тур фірм, які пропонують безліч цікавих екскурсій, користуючись їх
послугами були проведені такі екскурсії: «Історичний Харків» (дослідження
топоніміки власного населеного пункту), музей природи, Ботанічний сад, зоопарк,
« Кочеток-музей природи», «Харківська Швейцарія», «Зооветакадемія», «
Краснокутський дендропарк».
Учні за підсумками
географо -краєзнавчої роботи пишуть звіти, реферати, творчі роботи. Екскурсії « Ти у серці моїм Україно», « Ми
живемо на Слобожанщині», « Маршрутами
України», « Велетні української
економіки – підприємства м. Харкова» ( подорожі містами України до Полтави,
Сум, Києва, з подальшим обговоренням побачених пам,яток, написання
відгуків; ознайомлення з українськими
традиціями, символами України, видатними людьми, елементами народознавства,
підприємствами міста « Турбоатом»,
« Салтів хліб», « ХТЗ» тощо;
використання зібраного фото-, відео матеріалу на уроках географії).
Одна з улюблених форм роботи з
учнями є години спілкування за різною тематикою, але значну увагу приділяю
тематиці Конвенції щодо національно –
патріотичного виховання. Такі як: « Україна – єдина країна», « Чим може
пишатись Українець», « День Українського козацтва», « День Збройних сил
України» ( зустріч з військовослужбовцями ВПС України, підвищення престижу
військової служби, а звідси – культивування ставлення до Солдата, як до
Захисника Вітчизни, Героя; учні готували сувеніри, теплі речі, свої малюнки з
побажаннями), « День партизанської Слави», « День Соборності України», « День
пам,яті жертв голодомору в 20-х,30-х роках ХХст.», « День пам,яті Небесної
сотні», шанування пам,яті видатних людей, географів України, про яких йде
розмова на уроках географії: « 2016 – 202 річниця від дня народження Т. Г.
Шевченка. Особливістю впровадження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на уроках географії у
2015-2016 н. р. буде відзначення таких ювілеїв – 115 років від дня народження
Володимира Михайловича Кубійовича, українського
економ-географа, демографа, енциклопедиста; 150-річчя Михайла Івановича Туган-Барановського, українського
економіста, економ-географа, державного діяча.
150-річчя Георгія
Миколайовича Висоцького,
українського фізико-географа, ґрунтознавця, палеоботаніка;
150-річчя
– Софії Русової, педагога, фундатора українського краєзнавства.
Зустрічі з ветеранами ВВВ,
вченими, поетами – земляками.
Мета, вчителя географії, як мені
здається, активізувати пізнавальну діяльність у формуванні патріотичних
почуттів під час вивчення географії через мистецтво слова пробуджувати
національну свідомість, саме тоді в почуттях і характері учнів домінуватиме
український патріотизм, бажання жити і працювати за для розквіту Української держави.
Так, у 7-му класі, характеризуючи
окремі території світу, доречно ознайомлювати учнів із внеском українських
учених у їх вивчення й освоєння (наприклад, під час вивчення теми «Відкриття й
освоєння Африки» в курсі «Географія материків і океанів» учитель може більш
докладно зупинитися на дослідженнях території цього материка українським
мандрівником і дипломатом Єгором Ковалевським).
Реалізація принципу національної спрямованості
шкільної географії, який передбачає формування в учнів національної свідомості,
прищеплення шанобливого ставлення до традицій і звичаїв українського народу
щодо вшанування й збереження природи краю, підтримання таких важливих рис
української нації, як чуйність, працелюбність і милосердя, що має знайти своє
вираження в широкому й активному залученні в процес вивчення географії
здобутків усної народної творчості (прислів’їв, приказок, прикмет, загадок про
природні об’єкти та явища), елементів календарної обрядовості, землеробської
культури, використанні народних традицій поведінки в природі, шанобливого
ставлення до неї (наприклад, українське народне прислів’я: «Багато снігу —
багато хліба»).
Максимальне
використання виховного потенціалу шкільного краєзнавства. Реалізація цього
завдання може відбуватися шляхом практичного вивчення особливостей природи,
господарства й населення рідного краю в процесі організації активних форм
навчальної діяльності учнів (практичних робіт на місцевості, екскурсій,
дослідницьких проектів та ін.); конкретизації теоретичних географічних знань
прикладами своєї місцевості; орієнтації учнів на дослідну, суспільно корисну
діяльність у рідному краї за умов її інтеграції з наукою і місцевим
виробництвом (наприклад, у темах з географії свого регіону в 8-9 класах та під
час вивчення курсів за вибором «Географія рідного краю»).
Формування в учнів уявлень про досягнення
України в галузі науки, техніки, культури. Цей напрям виховної роботи пропоную
реалізовувати в процесі знайомства учнів зі значущими результатами діяльності
видатних вітчизняних дослідників, державних діячів, представників громадських
організацій; висвітлення інноваційних проектів у рамках міжнародного співробітництва.
(наприклад, М. Миклухо-Маклая, П. Чубинського, С. Рудницького, А. Синявського, О. Маринича
та ін.)
Особливо велика роль у вихованні в учнів
патріотизму, гордості за свою Батьківщину, почуттів поваги до інших народів,
різних країн належить фізичній і економічній географії. Кожна тема, кожний урок
містять політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої учнями сприяє
переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає у цілому світі.
Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей предмет
має виключно широкі можливості для організації патріотичного виховання.
Зокрема, на уроках у 8-му і 9-му класах
під час вивчення матеріалу про природу та господарство України відбувається
формування почуття приналежності до великого Українського
народу, гордості і любові до нашої культури і
традицій.
Урок – роздум «
Про історичну долю України і її героїв» ( запрошені учасники революції Гідності, ветерани ВВв, учасники
російсько – української війни, які поділяться з учнями своїми думками про
сьогодення і перспективами України розвитку та зміцнення держави, розкриють
значення термінів «патріот»,
« Батьківщина», розглянуть, які якості притаманні
справжнім патріотам ).
Урок – подорож 8
кл., « Фізико-географічна характеристика Чорного моря. Екологічні проблеми
акваторії» ( значення моря для України, його природно – ресурсний потенціал),
урок – дослідження 7 кл., « Природні зони помірного поясу материка Євразії» (
розкриваються багатства природно – ресурсного потенціалу України, значення
грунтово – рослинного покрову), інтегрований урок прес – конференція 8 кл., « Земельні ресурси України» (
виховувати господарське ставлення до земельних ресурсів нашої країни, почуття
дбайливого господаря, любов і повагу до людей праці, соціальний оптимізм,
впевненість у найближчих позитивних змінах у нашій державі), урок « Легка
промисловість України. Художні промисли» 9 кл.,( виховувати учня, який
цінуватиме традиції декоративно –
ужиткового мистецтва своєї держави),
урок – дослідження в 10 кл., « Канада. Українська діаспора в Канаді» (
виховувати повагу до національної культури, української діаспори). Багато ще можна наводити прикладів назв
тем уроків, позакласних заходів,
де я
висвітлюю і впроваджую в роботу національно – патріотичний напрямок виховання учнів. Наприкінці опису
свого досвіду, маю бажання закінчити його словами видатного В.О.
Сухомлинського:
« Любов до
Батьківщини і любов до людей – це два швидкі потоки, які об,єднуючись, утворюють могутню ріку патріотизму »