• Завантажую...

Урок з англійської мови у 7 класі "Робота у лікарні"

12 Лютого 2019 р. 241

Урок з англійської мови у 7 класі

Мета:

- повторити й закріпити ЛО теми;
- тренувати учнів у вживанні питальних речень різних типів у різних граматичних часах;
- практикувати учнів у читанні;
- формувати навички діалогічного та монологічного мовлення;
- формувати навички аудіювання;
- розвивати навички письма;
- продовжувати розвивати комунікативні здібності учнів;
- виховувати спостережливість і старанність під час виконання завдань та доручень;
- виховувати шанобливе ставлення до працівників лікарні.
Обладнання: - підручник, зошит, словник, картки для самостійної роботи, для роботи в парах, для роботи в групах, комп’ютер.
Тип уроку: узагальнення вмінь та навичок.
Прийоми: діалог, монолог, читання, аудіювання, письмо, робота в парах, робота в групах.
Хід уроку:
I Вступна частина. Мотивація (створення проблемної ситуації).
1. Привітання.
2. Повідомлення теми та мети уроку.
The theme of our lesion is «Work at the hospital» and aims are;
- to repeat the lexical combinations;
- to train you in making up questions of different types;
- today we are going to speak about different aspects of the work of hospitals and doctors, about their work in hospitals. I hope you will learn a lot of new facts during the lesson. And we have an unusual lesson, many quests are invited at it.
3. Уведення в іншомовну атмосферу
- робота по картках (опис малюнків).
II Основна частина. Актуалізація опорних знань.
1. Перевірка домашнього завдання.
- учні по черзі читають речення вправи та доповнюють їх за змістом тексту.
2. Розвиток умінь мовлення.
- робота в парах (складання словосполучень з поданих слів , використовуючи малюнки та картки) додаток 1 ;
- складання діалогів в парах;
- інсценування перед дошкою діалогів;
- презентація на комп ‘ютері (додаток 2);
- кросворд.
3. Складання ситуацій про лікування в минулому.
Talk about medicine in the past. What medicine was in the past? Where did people go when they have a toothache? When were the first glasses invented?
4.Аудіювання .
Просмотр фільма про сучасні лікарні.

5. Розвиток писемного мовлення.
- Клас розподіляється на 2 команди, кожна описує фільм. Потім кожна команда читає записане оповідання.
- Учні отримують набори карток та складають речення , використовуючи модальні дієслова: should, should not.
6. Читання
- етап підготовки до читання;
Do you like funny stories? Do you know any funny stories about doctors?
- етап читання (додаток 3);
- робота за текстом :
Why did Miss Green go to the doctor?
What did the doctor recommend her to do?
Did the doctor’s recommendations help Miss Green? Why?
Учні ланцюжком відповідають на питання вчителя.
7. Граматика.
Гра: склади речення, використовуючи слова надруковані на папері. Потім по черзі склади 4 вида питань: розділові, спеціальні, альтернативні,загальні.
III Заключна частина. Рефлексія (зворотній зв’язок)
1. Домашнє завдання ( опис малюнків стор.116, вивчити слова).
2. Підведення підсумків уроку.
Today we have discussed the theme about work the doctors at hospitals. We have compared the medicine in the past and modern. We have repeated grammar: modal verbs and different kinds of questions. We have learned new words: the specialities of doctors.
Бесіда з учнями.
Did you like the lesson? What new things did you know?