Документи до дистанційного навчання

22 Грудня 2017 р. 1916

«Дистанційне навчання» інформація в розрізі кожного класу нашої школи 2020 рік

Дистанційна робота в 5–11-х класах. Виховна робота класних керівників 2020 рік

Дистанційна робота в початковій школі 2020 рік

Дистанційне навчання — це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто навчається (учнів). Застосовується під час навчально-виховного процесу. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі, надання учням можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані.

Нормативні документи
Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання" (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015)
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації"

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 затверджено зміни до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОНУ від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235. Зазначається, що дистанційна форма навчання у ЗЗСО запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради, погодженого з органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад (далі - орган управління освітою) (для закладів освіти комунальної та державної форми власності), та за наявності кадрового і системотехнічного забезпечення.
Дистанційне навчання організовується для учнів (вихованців), які:

  • з будь-яких причин не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗЗСО (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЗЗСО, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо);
  • за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів).

Сайти дистанційної освіти, рекомендовані Міністерством освіти і науки України
Український інститут технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО)
Українська система дистанційного навчання
Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні»
Дистанційне навчання у Львівському Національному Університеті «Львівська Політехніка»
Центр електронної освіти НТУ «КПІ»
Інститут заочної та дистанційної освіти Київський національний університет технологій та дизайну
Лабораторія дистанційної освіти Сумський державний університет
Лабораторія дистанційного навчання Київський національний торгово-економічний університет
Інститут заочної і дистанційної освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури
Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем
Центр програмної інженерії
ЦДО «Интеллект»
Інформація про системи видаленого навчання (Moodle)
Західноукраїнський ресурсний інтернет-портал дистанційної освіти
Український Науковий Центр Розвитку Інформаційних Технологій (УкрНЦ РІТ)
Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України при Дніпропетровському національному університеті ім.О. Гончара

Статті про дистанційне навчання
Види забезпечення дистанційного навчання
Принципи дистанційної освіти
Психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти
Словник основних понять дистанційного навчання

Корисні посилання
Сайт дистанційного навчання ХНЕУ для школярів
Система "Доступна освіта" Департаменту освіти Харківської міської ради