2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

7 сент. 2015 р. 3250

Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року.
Тривалість уроків становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.
Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.
Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитися впродовж навчального року.
Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 23.10.2017 – 29.10.2017 – 7 днів, зимові з 30.12.2017 – 14.01.2018 – 16 днів, весняні з 26.03.2018 – 01.04.2018 – 7 днів.